Ταξινόμηση με:

180.000€

thumb

Οικόπεδο 548 m2 , Καλαμάτα

Λακωνικής , , Μεσσηνία, Καλαμάτα

Εμβαδό: 548 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 0 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 548m2

Σήμερα

160.000€

thumb

Αγροτεμάχιο 7100 m2 , Φαρές

Γιαννιτσανικα , Γιαννιτσανικα, Μεσσηνία, Καλαμάτα, Φαρές

Εμβαδό: 7100 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 0 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 7100m2

Σήμερα

110.000€

thumb

Οικόπεδο 172 m2 , Καλαμάτα

Μεσσηνία, Καλαμάτα

Εμβαδό: 172 m2

2 ημέρες

Δωμάτια : 0 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 172m2

2 ημέρες

60.000€

thumb

Οικόπεδο 150 m2 , Αβραμίου

Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αβραμίου

Εμβαδό: 150 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 0 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 150m2

Σήμερα

120.000€

thumb

Οικόπεδο 6265 m2 , Σπερχόγεια

Μεσσηνία, Καλαμάτα, Σπερχόγεια

Εμβαδό: 6265 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 6265m2

Σήμερα

30.000€

thumb

Οικόπεδο 188 m2 , Αγ. Τριάδα

Θεμιστοκλεους , 85, Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αγ. Τριάδα

Εμβαδό: 188 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 188m2

Σήμερα

180.000€

thumb

Οικόπεδο 548 m2 , Καλαμάτα

Μεσσηνία, Καλαμάτα

Εμβαδό: 548 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 548m2

Σήμερα

160.000€

thumb

Οικόπεδο 600 m2 , Φαρές

Μεσσηνία, Καλαμάτα, Φαρές

Εμβαδό: 600 m2

5 ημέρες

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 600m2

5 ημέρες

120.000€

thumb

Οικόπεδο 404 m2 , Καλαμάτα

Μεσσηνία, Καλαμάτα

Εμβαδό: 404 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 404m2

Σήμερα

160.000€

thumb

Οικόπεδο 7100 m2 , Φαρές

Μεσσηνία, Καλαμάτα, Φαρές

Εμβαδό: 7100 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 7100m2

Σήμερα

120.000€

thumb

Οικόπεδο 560 m2 , Φαρές

γιαννιτσανικα , , Μεσσηνία, Καλαμάτα, Φαρές

Εμβαδό: 560 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 560m2

Σήμερα

80.000€

thumb

Οικόπεδο 4919 m2 , Φιλιατρά

Μεσσηνία, Φιλιατρά

Εμβαδό: 4919 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 4919m2

Σήμερα

120.000€

thumb

Οικόπεδο 652 m2 , Αγ. Τριάδα

Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αγ. Τριάδα

Εμβαδό: 652 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 652m2

Σήμερα

100.000€

thumb

Οικόπεδο 571 m2 , Καλαμάτα

Μεσσηνία, Καλαμάτα

Εμβαδό: 571 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 571m2

Σήμερα

40.000€

thumb

Οικόπεδο 500 m2 , Καλαμάτα

Μεσσηνία, Καλαμάτα

Εμβαδό: 500 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 500m2

Σήμερα