Ταξινόμηση με:

180.000€

thumb

Οικόπεδο 548 m2 , Καλαμάτα

Λακωνικής , , Μεσσηνία, Καλαμάτα

Εμβαδό: 548 m2

Χθες

Δωμάτια : 0 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 548m2

Χθες

160.000€

thumb

Αγροτεμάχιο 7100 m2 , Φαρές

Γιαννιτσανικα , Γιαννιτσανικα, Μεσσηνία, Καλαμάτα, Φαρές

Εμβαδό: 7100 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 0 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 7100m2

Σήμερα

110.000€

thumb

Οικόπεδο 172 m2 , Καλαμάτα

Μεσσηνία, Καλαμάτα

Εμβαδό: 172 m2

Χθες

Δωμάτια : 0 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 172m2

Χθες

60.000€

thumb

Οικόπεδο 150 m2 , Αβραμίου

Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αβραμίου

Εμβαδό: 150 m2

2 ημέρες

Δωμάτια : 0 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 150m2

2 ημέρες

120.000€

thumb

Οικόπεδο 6265 m2 , Σπερχόγεια

Μεσσηνία, Καλαμάτα, Σπερχόγεια

Εμβαδό: 6265 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 6265m2

Σήμερα

180.000€

thumb

Οικόπεδο 548 m2 , Καλαμάτα

Μεσσηνία, Καλαμάτα

Εμβαδό: 548 m2

5 ημέρες

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 548m2

5 ημέρες

160.000€

thumb

Οικόπεδο 7100 m2 , Φαρές

Μεσσηνία, Καλαμάτα, Φαρές

Εμβαδό: 7100 m2

Χθες

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 7100m2

Χθες

120.000€

thumb

Οικόπεδο 560 m2 , Φαρές

γιαννιτσανικα , , Μεσσηνία, Καλαμάτα, Φαρές

Εμβαδό: 560 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 560m2

Σήμερα

120.000€

thumb

Οικόπεδο 652 m2 , Αγ. Τριάδα

Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αγ. Τριάδα

Εμβαδό: 652 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 652m2

Σήμερα

100.000€

thumb

Οικόπεδο 571 m2 , Καλαμάτα

Μεσσηνία, Καλαμάτα

Εμβαδό: 571 m2

5 ημέρες

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 571m2

5 ημέρες

40.000€

thumb

Οικόπεδο 500 m2 , Καλαμάτα

Μεσσηνία, Καλαμάτα

Εμβαδό: 500 m2

Χθες

Δωμάτια : 1 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 500m2

Χθες

200.000€

thumb

Οικόπεδο 1626 m2 , Καλαμάτα

Μεσσηνία, Καλαμάτα

Εμβαδό: 1626 m2

Χθες

Δωμάτια : 0 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 1626m2

Χθες

15.000€

thumb

Οικόπεδο 88 m2 , Καλαμάτα

Ευαγκελισμού θεοτοκου , , Μεσσηνία, Καλαμάτα

Εμβαδό: 88 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 0 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 88m2

Σήμερα

30.000€

thumb

Οικόπεδο 138 m2 , Ελαιοχώρι

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ , , Μεσσηνία, Καλαμάτα, Ελαιοχώρι

Εμβαδό: 138 m2

Σήμερα

Δωμάτια : 0 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 138m2

Σήμερα

10.000€

thumb

Οικόπεδο 141 m2 , Ελαιοχώρι

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ , , Μεσσηνία, Καλαμάτα, Ελαιοχώρι

Εμβαδό: 141 m2

Χθες

Δωμάτια : 0 Μπάνια : 0 Εμβαδό : 141m2

Χθες